خدمات پزشکی در منزل شفا طب عرفان

 

شرکت ما مفتخر است که کلیه خدمات پزشکی در منزل را ارائه می دهد . خدمات این شرکت ( درمان در منزل ) شامل :

ویزیت پزشک در منزل

ویزیت متخصص در منزل

خدمات پرستاری در منزل

رادیولوژی در منزل

سونوگرافی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

کاردرمانی در منزل

گفتار درمانی در منزل

تزریقات در منزل

تزریق سرم در منزل

سوند گذاری در منزل

آمبولانس خصوصی

نوار قلب در منزل

آزمایش خون در منزل

خدمات آزمایشگاهی در منزل

Kozzi-young-scientist-working-in-laboratory-content